HR

Obrada

Obrada otpada je postupak oporabe ili zbrinjavanja te uključuje i pripremu prije oporabe ili zbrinjavanja, dok je oporaba otpada svaki postupak čiji je glavni rezultat uporaba otpada u korisne svrhe kada otpad zamjenjuje druge materijale koje bi inače trebalo uporabiti za tu svrhu ili otpad koji se priprema kako bi ispunio tu svrhu, u postrojenju ili u širem gospodarskom smislu.

U sustavu Fonda djeluje 5 oporabitelja. Sav sakupljeni ambalažni otpad se materijalno oporabljuje.

Uputa o postupanju s otpadnom ambalažom u sustavu povratne naknade, rujan 2021.

Popis obrađivača 15.5.2023.