HR

Odluka o produljenju roka za Javni poziv za sufinanciranje projektne dokumentacije za izradu fotonaponskih elektrana u sektoru vodnih usluga EnU-8/22

21.06.2023.

Odluka o produljenju