ePrijave

ODLUKA o provedbi ovršnog postupka nad dužnicima s područja pogođenom potresom

22.02.2021.

ODLUKA  o provedbi ovršnog postupka nad dužnicima s području pogođenom potresom  
  1. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost bez zahtjeva obveznika plaćanja, korisnika sredstava Fonda i/ili gospodarskog subjekata koji temeljem ugovora s Fondom obavlja djelatnost gospodarenja otpadom neće donositi rješenja o ovrsi odnosno neće inicirati ili će odgoditi naplatu u započetim postupcima ovrhe  prema svim dužnicima s područja  pogođenog potresom, a koje obuhvaća dijelove Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije u kojima je Odlukom Vlade Republike Hrvatske o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom (Narodne novine br. 1/21) proglašena katastrofa (gradovi Petrinja, Glina, Sisak, Hrvatska Kostajnica te općine Lekenik, Sunja, Donji Kukuruzari, Majur, Dvor, Gvozd, Topusko, Kravarsko, Pisarovina, Pokupsko).
  2. Mjera iz točke 1. ove Odluke primjenjivati će se i na ostale dužnike s područja Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije, ako učine vjerojatnim da bi provedbom ovrhe trpjeli nenadoknadivu ili teško nadoknadivu štetu, Fond neće donijeti rješenje o ovrsi odnosno odgoditi će ovrhu.
  3. Mjera iz stavka 1. i 2. ove Odluke određuje se na vrijeme do konca 2021. godine.
  4. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obustavi izdavanja rješenja o ovrsi na području pogođenom potresom (KLASA: 402-01/21-01/1, URBROJ: 563-02-1/57-21-1) od 04. siječnja 2021. godine.
  5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Obrazloženje
 
Slijedom Odluke Vlade Republike Hrvatske o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom od 04. siječnja 2021. godine (Narodne novine br. 1/21) Fond je donio Odluku o obustavi izdavanja rješenja o ovrsi na području pogođenom potresom (KLASA: 402-01/21-01/1, URBROJ: 563-02-1/57-21-1) obveznicima plaćanja naknada i posebne naknade u svrhu pomoći potresom pogođenog područja i ublažavanja posljedica predmetne katastrofe.
U svrhu proširenja mjera na korisnike sredstava Fonda i gospodarske subjekte koji temeljem ugovora s Fondom obavljaju djelatnost gospodarenja otpadom te usklađivanja postupanja s Ministarstvom financija, Poreznom upravom Odluka o obustavi izdavanja rješenja o ovrsi na području pogođenom potresom zamjenjuje se ovom Odlukom kako bi se ostalim dužnicima s područja pogođenom potresom  kojima je zbog potresa ugrožena poslovna aktivnost, ublažile posljedice izazvane potresom te pomoglo održavanju gospodarstva i očuvanju radnih mjesta.
Ista se određuje do konca 2021. godine, a stupa na snagu danom donošenja.
 
KLASA: 402-01/21-01/1
URBROJ: 563-02-1/57-21-2
Zagreb, 16. veljače 2021.