HR

Održan sastanak o sanaciji otpada u Šepurinama

27.06.2024.

Direktor Fonda Luka Balen je zajedno s potpredsjednikom Vlade i ministrom Brankom Bačićem te ministrom regionalnog razvoja i fondova EU Šimom Erlićem bio u radnom posjetu Gradu Ninu. Na sastanku s gradonačelnikom Emilom Ćurkom se razgovaralo o sanaciji ilegalnog odlagališta otpada unutar bivše vojne baze 'Šepurine' te uklanjanju dimnjaka i drugih objekata u bivšoj tvornici opeke 'Branko Štulić'.
 
Predstavljena je analiza postojećeg stanja, dogovoreni su daljnji koraci i aktivnosti, te je usklađeno djelovanje različitih dionika procesa. Ministar Bačić naglasio je da je Vlada RH zainteresirana za pomoć pri sanaciji odlagališta otpada, naravno u suradnji s jedinicama lokalne uprave te je obećao gradonačelniku Ćurku nastavak komunikacije na ovu temu.
 
Direktor Balen ponudio je stručnu pomoć Fonda u pripremi podloga za izradu projekta sanacije, uz naglašavanje dosadašnje dobre suradnje na realizaciji projekata koji su Gradu Ninu sufinancirani od strane Fonda do sad.