HR
ePrijave

Održan službeni sastanak s Gradom Imotskim

07.10.2021.

Gradi Imotski zainteresiran za programe zaštite okoliša i energetske učinkovitosti prema kojima će Fond u nadolazećem razdoblju jedinicama lokalne samouprave sufinancirati razne tipske projekte. Upravo na tu temu održan je i sastanak direktora Fonda Siniše Kukića i gradonačelnika Imotskog Ivana Budalića kojem su prisustvovali i njihovi suradnici.

Načelnik Sektora za posebne kategorije otpada Zvonimir Majić je prisutne informirao o novom Zakonu o gospodarenju otpadom te odredbama koje se tiču suradnje jedinca lokalne samouprave i Fonda, dok se voditeljica Službe zaštite okoliša Jadranka Raić Bradvica osvrnula na projekte poticanja smanjenja i razvrstavanja komunalnog otada.

„Nakon što smo zaključenjem sporazuma uspješno riješili problematiku vezanu za dugovanje  Imotskog prema Fondu stekli su se uvjeti da se Grad može javljati na naše javne pozive. Gradonačelnik me izvijestio da oni pripremaju dosta projekata. Vjerujem da će predloženi projekti biti kvalitetni i udovoljavati  kriterijima naših javnih poziva te da ćemo zajedničku suradnju konkretizirati kroz razne programe“, rekao je direktor Kukić.

Govoreći o nadolazećem javnom pozivu za energetsku obnovu obiteljskih kuća gradonačelnik Budalić je rekao kako je radionica koju je Fond organizirao u Imotskom građanima bila jako korisna te je pohvali takav način rada na terenu.