HR

Održana radionica za korisnike sredstava Fonda solidarnosti Europske Unije

08.12.2022.

U prostorijama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost danas je održana radionica za korisnike bespovratnih sredstava u sklopu poziva „Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenim na ekosustavima“.

Vrijednost poziva je 81.850.000,00 kuna, a ukupan raspoloživi iznos bespovratnih financijskih sredstava je u Državnom proračunu osiguran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU). Svrha Poziva je nadoknada sredstava utrošenih u čišćenje potresom pogođenih područja, te vraćanje komunalne infrastrukture u ispravno radno stanje u kakvom je bila prije katastrofe.

Uvodnu riječ na radionici je održala Sanja Jelačić, voditeljica Fondovog Posredničkog tijela zaduženog za kontrolu postupaka nabave, ali i financijsku i tehničku verifikaciju EU projekata. „S obzirom na naše iskustvo u praćenju EU programa, ovim radionicama želimo pomoći korisnicima u otklanjanju svih potencijalnih nejasnoća do kojih može doći prilikom provedbe projekata.“ istaknula je Jelačić i tom prilikom pozdravila predstavnike korisnika iz Sisačko-moslavačke županije, Grada Siska, Grada Petrinje, Državne geodetske uprave, Ministarstva unutarnjih poslova RH i ostale.

Načelnica sektora u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Maja Buterin Kranjec je dodatno naglasila važnost radionica za korisnike koji koriste bespovratna sredstva. „Radionice su prilika  da korisnicima dodatno pojasnimo pravila, ali i da istaknemo najčešće pogreške, kako bi ih korisnici izbjegli i samim tim maksimalno ubrzali povlačenje bespovratnih sredstava.“

Provedbeni okvir i dosadašnja iskustva su sudionicima pojasnili predstavnici Fondovog Posredničkog tijela: Brigita Crnković uime Odjela za kontrolu nabave, Slavica Lulić kao predstavnica Odjela za financijsko-ekonomsku verifikaciju, Maša Brezovac iz Odjela za kontrolu sustava te  Ivan Majcen iz Odjela za tehničku verifikaciju projekata zaštite okoliša i prirode.

Podsjećamo kako prihvatljive aktivnosti ovog Poziva obuhvaćaju aktivnosti uklanjanja dijelova građevina, opreme i postrojenja uništenih i/ili oštećenih u potresu odgovarajućom mehanizacijom i strojevima/vozilima, u cilju sprječavanja daljnje štete i osiguranja zdravlja i života ljudi.