HR

Održavanje i proširenje sustava za web prijave korisnika sredstva Fonda

PREDMET NABAVE:       Održavanje i proširenje sustava za web prijave korisnika sredstva Fonda

                                      
Naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poslao je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 23. lipnja 2021. godine obavijest o nadmetanju za predmet nabave: “Održavanje i proširenje sustava za web prijave korisnika sredstva Fonda“.
 
Datum slanja na objavu:                                          23.06.2021.

 
Broj objave u EOJN RH:                                          2021/S 0F2-0023433

Datum objave:                                                            24.06.2021.
 
 
Evidencijski broj nabave:                                           E-MV-11/2021

Procijenjena vrijednost nabave:                                1.000.000,00 kn bez PDV-a
 
Rok za dostavu ponuda:                                         16.07.2021. do 13:00 sati
 
 
Detalji o objavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) možete vidjeti: ovdje
 
Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5221195