HR

Održavanje programskog paketa Konto

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 21.06.2019. objavljena je obavijest o nadmetanju za nabavu održavanja programskog paketa Konto.

Datum slanja na objavu: 19.06.2019.

Broj objave 2019/S 0F2-0024790

Evidencijski broj nabave: E-MV-8/2019/R2

Procijenjena vrijednost nabave: 700.000,00 kn bez PDV-a

 Rok za dostavu ponuda: 16.07.2019. do 13:00 sati.

 Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik:https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2923502