HR

Održavanje programskog paketa KONTO

Predmet nabave:

Održavanje programskog paketa KONTO

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 30. ožujka 2018. godine objavljena je obavijest o nadmetanju za nabavu usluge održavanja programskog paketa KONTO.

Postupak je poslan na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske dana 29. travnja 2018.

Broj objave:                                                  2018/S 0F2-0008084

CPV oznaka predmeta nabave i naziv               

72267100-0 Održavanje programske podrške za informacijsku tehnologiju

Evidencijski broj nabave:                           E-MV-9/2018

Sveukupna procijenjena vrijednost nabave:                  420.000,00 kn bez PDV-a

Procijenjena vrijednost nabave u konkretnom postupku: 525.000,00 kn bez PDV-a

Prilozi:

  • Dokumentacija o nabavi
  • ESPD obrazac
  • Troškovnik
 
DoN-održavanje programskog paketa KONTO
 
Obrazac 1. - ESPD
 
Obrazac 2.-Troškovnik - Održavanje programskog paketa KONTO