HR

Održavanje programskog paketa Konto

Obavijest o nadmetanju za postupak nabave jeobjavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 3. srpnja 2020.

Datum slanja na objavu: 2. srpnja 2020.

Broj objave u EOJN RH:2020/S 0F2-0024442

Evidencijski broj nabave: E-MV-8/2020

Procijenjena vrijednost nabave: 640.000,00 kn bez PDV-a

Rok za dostavu ponuda: 24.07.2020. do 13:00 sati

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje