HR

Opći akti Fonda

Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (NN 107/03144/12)

Statut Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (NN 193/0373/04116/08101/09118/1167/1370/14155/14)

Pravilnik o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (NN 18/09042/1273/1329/14155/14, 132/21)

Pravilnik o načinu praćenja namjenskog korištenja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ugovorenih prava i obveza (NN 183/0429/14)

Pravilnik o postupku objavljivanja natječaja i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (NN 153/1129/14155/14)