HR

Oporaba

Obradu otpadnih guma u Republici Hrvatskoj obavlja obrađivač koji je na temelju ovlaštenja Ministarstva s Fondom sklopio ugovor o obavljanju usluge obrade otpadnih guma.

Obrađivač je obvezan sve preuzete otpadne gume oporabiti ili u slučaju iz članka 13. stavka 4. predmetnog Pravilnika izvesti na obradu uz prethodnu suglasnost Fonda.

Obrađivač je obvezan bez naplate i uz ovjeru pratećeg lista sakupljaču, preuzeti od sakupljača sve sakupljene otpadne gume te ih oporabiti sukladno ovom Pravilniku i Zakonu.    

Oporaba otpadnih guma mora se obavljati uz primjenu najbolje raspoloživih tehnika.

 
Popis oporabitelja otpadnih guma - 3.10.2022.
 
Obrazac - IOOG (Izvješće oporabitelja otpadnih guma)