HR

Oporaba

Oporaba otpada je svaki postupak čiji je glavni rezultat uporaba otpada u korisne svrhe kada otpad zamjenjuje druge materijale koje bi inače trebalo uporabiti za tu svrhu ili otpad koji se priprema kako bi ispunio tu svrhu, u tvornici ili širem gospodarskom smislu.

Oporaba otpadnih ulja označava postupke regeneracije i materijalne oporabe kojima se dobivaju novi proizvodi ili omogućuje ponovna uporaba otpadnih ulja ili postupak termičke obrade odnosno uporaba otpadnih ulja u energetske svrhe.

Ovlašteni oporabitelj otpadnih ulja je pravna ili fizička osoba-obrtnik koja ima dozvolu za obavljanje djelatnosti oporabe i/ili zbrinjavanja otpadnih ulja i ovlaštenik je koncesije za oporabu i/ili zbrinjavanje otpadnih ulja.

Ovlašteni oporabitelj obvezan je bez naplate i uz ovjeru pratećeg lista sakupljača, preuzeti od sakupljača sva sakupljena otpadna ulja I. i II. kategorije, odnosno otpadna jestiva ulja te ih oporabiti sukladno odredbama Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima.

Obrazac IOOMU (Izvješće tvrtke za oporabu i/ili zbrinjavanje otpadnih mazivih ulja)

Ovlašteni oporabitelji otpadnih mazivih ulja 30.9.2022.

Ovlašteni oporabitelji otpadnih jestivih ulja

Pojašnjenja i upute Pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima - skupljači i oporabitelji - 2007.

Dodatak II Uputstvima za gospodarenje otpadnim uljima - skupljači i oporabitelji - 2011.