HR

Ostale mjere energetske učinkovitosti u prometu

Prometne gužve postaju sve veći problem u gradovima, koji značajno utječe na nepotrebno povećanu potrošnju goriva i zagađenje okoliša bukom i ispušnim plinovima. Nužno je planirati mjere održivog razvoja gradskih prometnih sustava te mjere kojima će postojeći sustavi biti energetski učinkovitiji. Fond za zaštitu okoliša je poticao mjere energetske učinkovitosti u prometu koje su se bavile upravo razvojem gradskih prometnih sustava.

Mjere su obuhvaćale razvoj infrastrukture javnih gradskih bicikala, kao i povećanje energetske učinkovitosti vozila u sustavu javnog prijevoza:

  1. izgradnja punionica za vozila na električni pogon
  2. kupnja plovila na električni pogon s ugrađenim solarnim panelima
  3. kupnja teretnih vozila na hibridni pogon kategorije N2
  4. Uvođenje sustava javnih gradskih bicikala (mogući ponuditelj: samo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave),
  5. Programska rješenja koja sadržavaju bazu podataka o cestama, a primjenom kojih se postiže povećanje stupnja energetske učinkovitosti u gradovima (mogući ponuditelj: samo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)
  6. Opremanje postojećih ili ugradnja semafora s vizualnim indikatorom trajanja faze crvenog svjetla (mogući ponuditelj: samo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave).
  7. Kupnja električnih bicikala čija najveća trajna snaga nije veća od 0,25 kW i koja se progresivno smanjuje do nule kad brzina dostigne 25 km/h, ili prije, ako vozač prestane pokretati pedale (nije moguće prijaviti manje od 5 i više od 15 električnih bicikala),
  8. Pregradnja postojećih vozila svih kategorija na električni pogon i pogon stlačenim prirodnim plinom (SPP).

Poticanje ovakvih mjera imalo je za cilj smanjenje emisija CO2 i štetnih ispušnih plinova u prometu, pogotovo u gradovima te smanjenje buke i povećanje sigurnosti u prometu.