HR

Otvorena kompostana Herešin za obradu biorazgradivog otpada

14.07.2021.

U koprivničkom prigradskom naselju Herešin danas je svečano otvorena i puštena u probni rad Kompostana Herešin. Fond rado podržava projekte koji poput ovog imaju za cilj povećati kapacitete za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada.
 
Kompostana Herešin jedno je od najsuvremenijih postrojenja za obradu biorazgradivog otpada u Hrvatskoj. Projekt dogradnje, unaprjeđenja i opremanja postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada u kojem se provodi tehnološki proces kompostiranja - vrijedan je 14,3 milijuna kuna od čega 4,5 milijuna kuna sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, a korisnik projekta je Komunalac d.o.o.
 
„Prema izvješću koje je objavilo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u prošloj godini pokazalo se da je Koprivnica danas na 56 posto odvojenog prikupljanja otpada te prema tome spada u sam vrh u Republici Hrvatskoj, a kompostana će doprinijeti u ostvarivanju europskog cilja da do 2022. godine odvojeno prikupljamo 40 posto mase proizvedenog biootpada“, rekla je načelnica Sektora za EU fondove Maja Feketić na današnjem otvorenju.
 
Predsjednica uprave Komunalca Nataša Tetec istaknula je prioritet Komunalca, a to je smanjenje odlaganja otpada na odlagalištima i dodala „Vjerujemo da ćemo ovom kompostanom kapaciteta 9000 tona godišnje dodatno doprinijeti ostvarenju ciljeva lokalnih, nacionalnih i europskih strateških planova, povećanju udjela odvojeno prikupljenog otpada, smanjenju količine otpada koji odlažemo na odlagališta te da ćemo dodatno podići razinu kružnog gospodarstva proizvodnjom visoko kvalitetnog komposta prve klase u kontroliranim uvjetima“.
 
Koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić je podsjetio da je Koprivnica drugi grad po razvrstavanju otpada u Hrvatskoj te kako projekt kompostane dokazuje da je Koprivnica spremna na inovacije uz praćenje trendova koje nosi Europska unija.
 
Sama kompostana prostire se na površini od 4.017 m2, koje će služiti za zaprimanje, obradu i pred obradu biootpada te proizvodnju komposta. U sklopu dviju hala smješten je laboratorij za praćenje procesa kompostiranja, ugrađene su dvije sabirne jame za tehničke vode, a napravit će se i recirkulacija vode za daljnje zalijevanje. Uz hale je sagrađen je i natkriveni dio gdje će se skladištiti gotov kompost, nova pakirnica za vreće od 50l, a nabavljeno je i novo sito za prosijavanje, drobilica za usitnjavanje, novi utovarivač za manipulaciju biorazgradivim otpadom te automatska praonica za pranje podvozja vozila.
 
Do sada se kompost uobičajeno proizvodio u roku od 10 do 12 tjedana, dok će se u ovakvom pogonu kompost proizvoditi u vremenu od 6 do 8 tjedana.