HR

Ovlašteni sakupljači EE otpada

Ovlašteni sakupljači u sustavu gospodarenja EE otpadom kojim upravlja Fond:

Tvrtka Flora VTC d.o.o., 33000 Virovitica, Vukovarska 5, ovlašteni sakupljač 1. do 6. kategorije EE otpada za cijelu Republiku Hrvatsku. 


Tvrtka CE-ZA-R d.o.o., 10090 Zagreb, Josipa Lončara 15, ovlašteni sakupljač 1. i 4. kategorije EE otpada za Grad Zagreb, Zagrebačku županiju i Krapinsko-zagorsku županiju.


Tvrtka METIS d.d.,  51227 Kukuljanovo, Kukuljanovo 414, ovlašteni sakupljač 1. i 4. kategorije EE otpada za Primorsko-goransku županiju, Istarsku županiju  i Ličko-senjsku županiju.

  • Kontakt: pozivom na besplatan broj 0800 00 51, www.metis.hr putem on-line obrasca,
  • Sakupljački centri: vidi popis