HR

Plastični proizvodi za jednokratnu uporabu i ribolovni alati koji sadržavaju plastiku

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) je u obvezi uspostaviti sustav proširene odgovornosti proizvođača proizvoda (skup mjera koje se poduzimaju u Republici Hrvatskoj kako bi se osiguralo da proizvođači proizvoda snose financijsku odgovornost za fazu „otpad“ u životnom ciklusu proizvoda) nad proizvodima iz točke I. i II. Popisa E Dodatka III. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21 i 143/23) te za ribolovni alat koji sadrži plastiku od 31. prosinca 2024. godine, a za točku III. Popisa E Dodatka III. Zakona u najkraćem mogućem roku.
 
POPIS E DODATAK III ZAKONA
Proširena odgovornost proizvođača
I.
 1. spremnici za hranu, tj. posude kao što su kutije, s poklopcem ili bez njega, koji se upotrebljavaju za držanje hrane:
  1. koja je namijenjena neposrednoj konzumaciji na licu mjesta ili kasnije;
  2. koja se obično konzumira iz posude; i
  3. koja je spremna za konzumaciju bez ikakve daljnje pripreme, primjerice pečenja, kuhanja ili zagrijavanja, uključujući spremnike za hranu koji se upotrebljavaju za brzu hranu ili druge obroke spremne za neposrednu konzumaciju, osim spremnika za napitke, tanjura te vrećica i omota koji sadržavaju hranu
 2. vrećice i omoti izrađeni od savitljivog materijala koji sadržavaju hranu namijenjenu konzumaciji izravno iz vrećice ili omota bez ikakve daljnje pripreme
 3. spremnici za napitke zapremine do tri litre, tj. posude za tekućine, kao što su boce za napitke, uključujući njihove čepove i poklopce, te višeslojna (kompozitna) ambalaža za napitke, uključujući njihove čepove i poklopce, ali ne i staklene ili metalne spremnike za napitke s čepovima i poklopcima od plastike
 4. čaše za napitke, uključujući njihove čepove i poklopce
 5. lagane plastične vrećice za nošenje
II.
 1. vlažne maramice, tj. prethodno ovlažene maramice za osobnu njegu i uporabu u kućanstvu
 2. baloni, osim balona za industrijske ili druge profesionalne namjene i uporabe, koji se ne dijele potrošačima
III.
 1. duhanski proizvodi s filtrom te filtri koji se stavljaju na tržište za uporabu u kombinaciji s duhanskim proizvodima

Po donošenju Uredbe o naknadi gospodarenja i povratnoj naknadi kojom će biti propisani proizvodi na koje se plaća naknada gospodarenja i način izračuna naknade gospodarenja, Fond će donijeti odluke kojim će utvrditi iznose naknade gospodarenja između ostalog za proizvode s Popisa E Dodatka III. Zakona i za ribolovni alat koji sadrži plastiku kao jedan od preduvjeta za uspostavljanje sustava proširene odgovornosti.

Nakon osiguranja sredstava od naknade gospodarenja za uspostavu sustava proširene odgovornosti proizvođača proizvoda, Fond će sklopiti Ugovore s jedinicama područne regionalne samouprave i Gradom Zagrebom iz odredbe članka 51. stavka 1. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadrži plastiku („Narodne novine“ broj 137/23) i s operaterima lučkih uređaja iz odredbe članka 51. stavka 3. istog Pravilnika.