HR

Ponovna uporaba

Ponovna uporaba (reuse)  neizostavan je dio cjelovitog sustava gospodarenja otpadom te na ovaj način želimo promovirati aktivnosti vezane za ponovno korištenje raznih stvari i predmeta, primjerice, starog namještaja, odjeće i općenito robe široke potrošnje.

Naime, novim Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. – 2022. određeni su ciljevi i mjere koje treba realizirati kako bi se stvorilo resurno učinkovito društvo. Njegovim donošenjem stvorene su pretpostavke za razvoj kružnog gospodarstva, u kojem se iskoristivi resursi zadržavaju u gospodarstvu nakon kraja uporabnog vijeka kako bi se opetovano produktivno upotrebljavali i tako stvarali novu vrijednost. Naglasak je na poštivanju hijerarhije gospodarenja otpadom te su u prvom planu sprečavanje nastanka otpada, ponovna uporaba, odvojeno prikupljanje otpada, recikliranje i kompostiranje.

Potrebno je educirati širu javnost i motivirati odnosno potaknuti građane da u što većoj mjeri u svojim kućanstvima odvajaju otpad te svojim odgovornim ponašanjem doprinesu učinkovitijem gospodarenju otpadom.

U vrijeme pretjeranog konzumerizma, olako se odričemo predmeta koji se uz manje popravke mogu ponovno koristiti, te ih po inerciji, ali često i zbog vlastitog komoditeta bacamo u smeće umjesto da razmislimo o mogućnosti ponovne uporabe.

„Sustav ponovne uporabe predstavlja iznimni i kod nas do sada neiskorišteni potencijal za ekološki prihvatljive gospodarske i socijalne aktivnosti, a ujedno je u skladu sa konceptom kružnog gospodarstva. Sektor ponovne uporabe, kroz otvaranje centara za ponovnu uporabu, ali kroz razne  tematske edukativne radionice, otvara nova radna mjesta i potiče mogućnosti usavršavanja radnih vještina i znanja teže zapošljivih, socijalno ugroženih skupina“ – rekao je ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović.

Upravo na toj platformi snažno djeluju i mnogi europski centri za ponovnu uporabu, kojih u Europskoj uniji ima preko 8.600, a zapošljavaju gotovo 40.000 osoba.

U Hrvatskoj se također planira otvaranje ovakvih centara u kojima će građani moći donirati predmete koje više ne koriste, kao što je primjerice stari namještaj, odjeća, posuđe te ostala roba široke potrošnje, a koji bi se ondje popravljali i preuređivali te ponovno stavljali na tržište.

Smjernice su dostupne na web stranicama www.mingor.hr www.fzoeu.hr a namijenjene su svim dionicima u sustavu gospodarenja otpadom s ciljem promocije, edukacije i razvoja sustava ponovne uporabe u Hrvatskoj.

Pozivamo sve zainteresirane koji imaju projektne prijedloge vezano uz ponovnu uporabu da se jave na e-mail adresu: ponovnauporaba@mingor.hr

 
Smjernice za ponovnu uporabu