HR

Posebne kategorije otpada

SUSTAV GOSPODARENJA POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA U REPUBLICI HRVATSKOJ
 
Odredbom članka 88. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) navedeni su tokovi otpada za koje se propisuju posebni uvjeti gospodarenja, a od kojih tokova otpada je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) do sada uspostavio sustav proširene odgovornosti proizvođača proizvoda po načelu „onečišćivač plaća“.

Sustav proširene odgovornosti proizvođača je skup mjera koje se poduzimaju u Republici Hrvatskoj kako bi se osiguralo da proizvođači proizvoda snose financijsku ili financijsku i organizacijsku odgovornost za fazu „otpad“ u životnom ciklusu proizvoda.
 
Fond prilikom upravljanja sustavom proširene odgovornosti proizvođača proizvoda vodi računa o štedljivom, racionalnom, svrsishodnom i nepristranom postupanju, a sve kako bi osigurao najveću moguću ekonomsku vrijednost sakupljenog otpada koja je tehnički i ekonomski opravdana u svrhu ispunjavanja ciljeva gospodarenja otpadom.

Sustav proširene odgovornosti proizvođača uspostavljen je za sljedeće posebne kategorije otpada: