HR

Poslužiteljska oprema


 
PREDMET NABAVE: Poslužiteljska oprema
 
Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16 i 114/2022) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.
 
Sukladno navedenom, Naručitelj je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 19.6.2024.godine objavio informacije o prethodnom savjetovanju za predmet nabave: „Poslužiteljska oprema“
 
 
Broj objave u EOJN RH:                                                   2024/S PCINF-0003665
Datum objave:                                                                     19.6.2024.
 
Broj ispravka objave u EOJN RH:                                   2024/S PCINF-0003689
Datum objave:                                                                     20.6.2024.
 
 
Trajanje prethodnog savjetovanja do:                             26.6.2024.
 
Evidencijski broj nabave:                                                  E-VV-6/2024
Procijenjena vrijednost nabave:                                       300.000,00 eura bez PDV-a
 
 
Detalje o objavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) možete vidjeti ovdje: EOJN RH
 
 
Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni najkasnije do isteka posljednjeg sata dana 26.6.2024. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u savjetovanju.
 
Nakon provedenog savjetovanja naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će izraditi i objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u EOJN RH.