HR

Poštanske usluge

KLASA: 406-07/20-01/10

URBROJ: 563-10/61-20-4

Zagreb, 23. studenoga 2020.

Predmet nabave: Poštanske usluge

Obavijest o nadmetanju za postupak nabave jeobjavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 23.11.2020.

Datum slanja na objavu: 20.11.2020.

Broj objave u EOJN RH: 2020/S F21-0042106.

Evidencijski broj nabave: E-MV-3/2020

Procijenjena vrijednost nabave: 750.000,00 kn bez PDV-a

Rok za dostavu ponuda: 11.12.2020. do 13:00 sati

Detalje o objavi  u EOJN RH možete vidjeti: ovdje