HR

Potpisan ugovor za izgradnju CGO Babina gora

14.11.2022.

U Karlovcu je potpisan ugovor o projektiranju i izvođenju radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora, čemu je nazočio i zamjenik direktora Fonda Mirko Budiša.
 
„Hrvatska ima konkretne strateške ciljeve kad je riječ o gospodarenju otpadom, koji su u skladu s europskim direktivama. Naš sustav se gradi na što većem stupnju sprečavanja nastanka te odvojenog prikupljanja i iskorištavanja vrijednih svojstava otpada. Međutim, otpad koji nije moguće dalje iskoristiti nužno je zbrinuti u skladu s ekološkim standardima, a tome služe centri za gospodarenje otpadom.“, rekao je zamjenik direktora Mirko Budiša. Također je istaknuo kako je realizacija ovakvih projekata složena pa je stoga nužna pomoć države „U ukupnoj strukturi prihvatljivih troškova za izgradnju centra Babina Gora koji iznose 435 milijuna kuna i za koji je glavnina sredstava osigurana iz europskog Kohezijskog fonda, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost planira participirati s oko 76 milijuna kuna.“, izjavio je zamjenik Budiša.
 
Državni tajnik Mario Šiljeg smatra kako je ovaj projekt važan u ostvarenju hrvatskih nacionalnih interesa. „Važan je zbog dva razloga - do 2025. godine stopu recikliranja je potrebno povećati sa sadašnjih 31 na 55 posto, a do 2035. godine stopu otpada koji se odlaže na odlagališta treba smanjiti sa sadašnjih 58 na samo 10 posto. To su ambiciozni ciljevi koje je nemoguće ostvariti bez centara za gospodarenje otpadom kao integralnog dijela hijerarhije gospodarenja otpadom.“ zaključio je Šiljeg
 
Centar Babina gora dimenzioniran je za obradu 30 tisuća tona miješanog komunalnog otpad koji će se dovoziti s područja Karlovačke te dijela Ličko-senjske i Sisačko-moslavačke županije. Osim izgradnje i opremanja samog centra u projekt je uključena i izgradnja četiri pretovarne stanice koje će se nalaziti u Karlovcu, Slunju, Ogulinu i Podumu pokraj Otočca.
 
Direktorica CGO Marija Tufeković je istaknula kako se na ovom projektu radi već šesnaest godina te je trebalo mnogo upornosti i strpljenja da bi se došlo do potpisivanja ugovora s izvođačem radova. „Zajednica ponuditelja bosansko-hercegovačkih tvrtki Hering, Elcom i Enova  imaju rok od 35 mjeseci da projektiraju i izgrade centar, a potom i pola godine za probni rad.“, rekla je Tufeković.
 
Županica Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin je također istaknula kako ovaj projekt nema alternativu. „Izgradnja centra ničim neće ugroziti prirodu, kvalitetu života građana nego će nam upravo pomoći da živimo kvalitetnije i da zbrinjavamo otpad na onaj način kako to treba biti. To je samo jedna karika u lancu cijelog sustava, a da bi sustav funkcionirao kvalitetno ovisi o nama, o selekciji otpada“ podsjetila je županica.
 

Izvor: Karlovačka županija