HR

Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, NN 85/15), Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost možete podnijeti Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija i to:
  • putem elektroničke pošte
  • poštom ili osobno na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Radnička cesta 80, 10000 Zagreb)

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu pristojbu.

Službenik za informiranje: Danijel Orlić, dipl.iur., danijel.orlic@fzoeu.hr


Napomena:
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.