HR

Predstavnici Fonda na sjednici Grupacije gospodarenja otpadom HGK

01.12.2022.

Predstavnici Fonda sudjelovali su u Puli na sjednici Grupacije održavanja čistoće i gospodarenja otpadom Udruženja komunalnog gospodarstva HGK.

Zamjenik direktora Fonda Mirko Budiša je u svom pozdravnom obraćanju istaknuo kako su ova događanja prilika da se razgovara o svim izazovima s kojima se komunalne tvrtke na terenu susreću te da se čuju sugestije koje će doprinijeti unapređenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom. „Ovaj skup je prilika da da rezimiramo godinu koja uskoro završava, da od nas dobijete neke nove korisne informacije o planove Fonda za naredno razdoblje. Uz već ugovorene projekte, sigurno ćemo inicirati programe koji će biti prilagođeni vašim potrebama za komunalnom infrastrukturom.“, istaknuo je Budiša te dodao kako je Fond otvoren za dijalog sa svim dionicima koji su uključeni u sustav gospodarenja otpadom.

Inače, Fond je u ovoj godini kroz svoje javne pozive jedinicama lokalne samouprave i komunalnim društvima dodijelio oko 100 milijuna kuna. Sufinancira se sanacija divljih odlagališta, nabava komunalne opreme i uređaja, poticali edukativni projekti. Veliki napori ulažu se i u unapređenje sustava posebnih kategorija otpada, a sve s ciljem da se u skladu s kružnom ekonomijom što više korisnog otpada odvoji i reciklira.

Načelnica Sektora zaštite okoliša Aleksandra Čilić i načelnik Sektora za gospodarenje posebnim kategorijama otpada Zvonimir Majić su prisutne upoznali s okvirnim planovima Fonda za sljedeću godinu. Uz to na Grupaciji je bilo riječi i o novostima koje se tiču legislative iz područja gospodarenja otpadom te o mogućnostima financiranja projekata kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti.