HR

Pristupačnost

Izjava o pristupačnosti

Općenito
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu lokaciju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koja se nalazi na adresi https://fzoeu.hr

Stupanj usklađenosti 
Mrežna lokacija https://fzoeu.hr djelomično je usklađena sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
  • Pojedini dokumenti (.pdf, .xls, .doc) nisu u potpunosti prilagođeni čitaču ekrana
  • Pojedini PDF dokumenti nisu vidljivi čitaču ekrana iz razloga što su objavljeni u slikovnom obliku koji čitač ekrana ne može pročitati
  • Pojedine poveznice nemaju prikladni opis
  • Nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi
  • Kontakt obrazac nema odgovarajući opis pristupačan osobama koji koriste čitače ekrana
  • Dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.  

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici
Na mrežnu stranicu implementiran je izbornik pristupačnosti kojim su posjetiteljima ponuđene sljedeće opcije:
  • Promjena veličine fonta na stranici
  • Promjena kontrasta stranice (uključivanje crne pozadine i bijelog fonta ili bijele pozadine i crnog fonta)
Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 17.rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Izjava je zadnji put preispitana 5. ožujka 2021.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Sve upite i sugestije vezane uz pristupačnost mrežne lokacije korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: [email protected]

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: [email protected].