HR

Program poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena

Vlada Republike Hrvatske donijela je 26. studenoga 2014. godine Plan korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine (NN 140/14), kojim su osigurana financijska sredstva za ublažavanje posljedica klimatskih promjena i smanjenja emisije stakleničkih plinova kroz mjere ublaženja i prilagodbe. U nizu definiranih sektorskih mjera predviđeno je i poticanje aktivnosti vezanih uz istraživanje i razvoj i stručnu podršku u navedenim područjima, za koje su alocirana sredstva u iznosu od 45 milijuna kuna za trogodišnje razdoblje.

Planom, za čiju provedbu su zaduženi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, definiran je osnovni model financiranja istraživačkih i razvojnih aktivnosti putem pravne i institucionalne infrastrukture državnih institucija specijaliziranih za financiranje znanstvenih i stručnih istraživanja (Hrvatska zaklada za znanost) u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 264. sjednici održanoj 5. studenog 2015. godine donijela odluku o donošenju Programa poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena za razdoblje od 2015. do 2016. godine. Sredstva za provedbu ovog Programa, temeljem Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine osigurava Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a implementira ga Hrvatska zaklada za znanost.

Cilj Programa je pružiti potporu istraživačkim i razvojnim aktivnostima u području ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama. Privlačenjem hrvatske istraživačke zajednice da aktivnije sudjeluje u rješavanju nacionalno važnih problema vezanih uz klimatske promjene i povezane mjere, uz poseban naglasak na energetsku održivost te međusobnu suradnju različitih sektora, stavlja se dodatni naglasak na razvoj održivog društva.

Programom se planiraju financirati znanstveno-istraživačke aktivnosti kako bi se lakše suočili s izazovima klimatskih promjena. Provedbom Programa se očekuju analize i prijedlozi inovacija za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, kao i prijedlozi za smanjivanje emisija stakleničkih plinova u industriji, poljoprivredi i drugim sektorima. Ujedno, Program bi trebao doprinijeti i učinkovitijem predviđanju i prevenciji posljedica vremenskih nepogoda koje su posljedice klimatskih promjena. 

Istraživački timovi predlažu vlastite projektne ideje unutar natječajem određenih područja istraživanja. Natječaj se nalazi na http://www.hrzz.hr/UserDocsImages/OKOLI%C5%A0/Natje%C4%8Daj%20-%20PKP.pdf te je bio otvoren od 1. travnja 2016. do 4. srpnja 2016. godine.

Dodatne informacije kao i materijali natječaja mogu se pronaći na http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=2342

Upute za korisnike sredstava u sklopu Programa

Logotipi