HR

Projekt FIRESPOL

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru programa Interreg Europe


Završna konferenciji projekta Interreg Europe FIRESPOL – Financijski instrumenti u projektima obnovljivih izvora energije, održala se online 15. ožujka 2022. godine, čime je projekt službeno završio.

___________________________________________________________

Program međuregionalne suradnje Interreg Europe 2014. – 2020. financiran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj i osmišljen kako bi kroz partnerske projekte pružio podršku učenju i razmjeni iskustava među organizacijama koje sudjeluju u kreiranju i provedbi lokalnih, regionalnih i nacionalnih politika te programa regionalnoga razvoja s ciljem poboljšanja njihove učinkovitosti.

Projekt FIRESPOL - Financijski instrumenti u projektima obnovljivih izvora energije

Projekt FIRESPOL uključuje 6 zemalja partnera, to su: Španjokska, Irska, Njemačka, Latvija, Poljska i Hrvatska.
Španjolska je voditelj projektnog tima dok je nositelj projekta u Hrvatskoj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Projekt je započeo 1. lipnja 2018. i traje 4 godine.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.325.220 €.


Cilj ovog projekta je razmjena znanja i iskustava između zemalja članica kroz primjere najbolje prakse u projektima obnovljivih izvora energije, te izrada Akcijskog plana kako na najbolji mogući način implementirati financijske instrumente u projektima obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Poseban naglasak se stavlja na razradu mogućnosti poticanja poduzetništva na ulaganja u infrastrukturu za proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora.

Sudjelovanje u ovom projektu Hrvatskoj će pomoći u  postupku programiranja za slijedeće programsko razdoblje 2021.-2028. u smislu definiranja potreba i prioriteta u području OIE, te mogućnosti uključivanja financiranja projekata OIE kombinirajući bespovratna sredstva s financijskim instrumentima.

Kroz projekt FIRESPOL Fond je uključio kao dionike Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP), jedinice lokalne i regionalne samouprave, Udruženje OIE, Hrvatska elektroprivreda d.d. (HEP), Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR), Hrvatska gospodarska komora (HGK), Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) te druge zainteresirane institucije, udruženja kao i privatni sektor. Sinergijom znanja i iskustava nadležnih institucija te zemalja partnera očekuje se pravilno definiranje prioriteta ulaganja u narednom programskom razdoblju.

Više informacija o projektu FIRESPOL: https://www.interregeurope.eu/firespol/


Do sada su odrađene sljedeće aktivnosti na projektu:

 • Identifikacija primjera dobre prakse u korištenju OIE (proizvodnja i skladištenje energije);
 • Sastanci/konzultacije zainteresiranih dionika;
 • Studijski posjeti odabranim projektima najbolje prakse u Španjolskoj, Poljskoj, Hrvatskoj, Irskoj, Njemačkoj i Latviji;
 • Samo-procjena svake zemlje, partnera u projektu te obrada podataka;
 • Prezentiranje iskustva svake zemlje uz prezentaciju primjera dobre prakse u korištenju OIE;
 • Izrađen i usvojen od Europske komisije Akcijski plan
 • U tijeku je implementacija definiranih mjera iz Akcijskog plana:
  • Uspostava jedinstvene kontakt točke u Fondu - One stop shop
  • Objavljen Javni poziv za male iznajmljivače u turizmu


Objave u hrvatskim medijima o projektu FIRESPOL

Objave u novinama: Poslovni dnevnik_Investiranje u OIE
Objave u novinama: Slobodna Dalmacija_Može li i Hrvatska biti zelena
Objave u novinama: Slobodna Dalmacija_10 hrvatskih otoka na putu prema čistoj energiji

Konzultacije o projektu FIRESPOL

Dionici projekta FIRESPOL na konzultacijama u Fondu | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (fzoeu.hr)
Održane konzultacije dionika projekta FIRESPOL | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (fzoeu.hr)
Fond predstavio projekt FIRESPOL na regionalnim radionicama | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (fzoeu.hr)
Fond uključuje dionike u projekt FIRESPOL | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (fzoeu.hr)


Održano 7 međuregionalnih događanja

Međuregionalna razmjena iskustava i učenje su u središtu Interregovog projekat FIRESPOL. Projekt FIRESPOL razvija ovaj pristup kroz međuregionalna događanja. Tijekom prve faze projekta organizirano je 7 međuregionalnih događanja. Prvo događanje je održano u Badajozu (Španjolska), drugo u Lublinu u Poljskoj u siječnju 2019. godine, treće u Splitu u Hrvatskoj u svibnju 2019. godine, četvrto u Waterfordu u Irskoj u srpnju 2019. godine, peto u Hessenu u Njemačkoj u listopadu 2019. godine, šesto u Rigi u Latviji u veljači 2020. godine te posljednje, završno događanje održano je Online u listopadu 2020. godine. Domaćin događanja je bila Španjolska, voditelj projektnog tima. Razmjenom iskustava i primjerima dobre prakse zemalja sudionica nastoji se stvoriti okvir koji će potaknuti intenzivnija ulaganja kako javnog tako i privatnog sektora u obnovljive izvore energije.

Fotogalerija