HR

Projekt MonitorEE


Projekt sufinancira Europska unija u okviru programa Interreg Europe


MonitorEE - Pametnim sustavima upravljanja do bolje energetske učinkovitosti  

O projektu
Sektor zgradarstva u Europi suočava se s izazovima u postizanju energetske održivosti. Dio Europskog zelenog plana je i strategija „Val obnove“, čiji je cilj udvostručiti stopu energetske obnove do 2030.
No, prepreke poput nedostatka stručnih znanja, visokih troškova izgradnje i energije, ograničenih mogućnosti financiranja i sporih administrativnih postupaka usporavaju i koče postizanje cilja smanjenja od 80% do 2050.
Regionalna i lokalna tijela u tome imaju važnu ulogu, ali za njihovo uključivanje je potrebno uložiti dodatne napore. Za optimiziranje potrošnje javnih sredstava ključno je praćenje ulaganja i analiziranje stvarnih ušteda u usporedbi s projekcijama.
Da bi zgrade postale održive, preduvjet je suradnja svih uključenih dionika. Prevladavanjem postojećih izazova, zgrade će postati energetski učinkovitije i imati manji negativan utjecaj na okoliš, što će ujedno osigurati i ekonomske uštede.MonitorEE uključuje 6 zemalja partnera: Španjolsku, Rumunjsku, Francusku, Finsku, Poljsku i Hrvatsku.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je nositelj projekta u Hrvatskoj, dok je španjolski partner voditelj cijelog projektnog tima.
 
Što će ovaj projekt promijeniti
Glavni cilj projekta MonitorEE je unaprjeđenje politika koje omogućavaju smanjenje potrošnje energije u zgradama, a ne samo korištenje obnovljivih umjesto klasičnih izvora energije. 
Takva su ulaganja značajna, a uštede se temelje na simulacijama. Partneri  MonitorEE projekta stoga planiraju detaljno pratiti ulaganja u investicije koje se tiču energetske učinkovitosti. To će im omogućiti uvid u mogućnosti poboljšanja upravljanja samim procesima, što može rezultirati postizanjem većih smanjenja emisija stakleničkih plinova i ostalih koristi koje iz toga proizlaze.
 
Cilj projekta za Hrvatsku
Razmjena znanja i iskustava među zemljama članicama, kroz najbolje primjere provedenih EE projekata te izradu Akcijskog plana, i Hrvatskoj će omogućiti uvid u mehanizme za postizanje veće energetske učinkovitosti, između ostalog i korištenjem pametnijih sustava upravljanja.
Sudjelovanje u MonitorEE projektu pridonijet će i ostvarivanju ciljeva kohezijske politike EU. Kroz prelazak na zeleniju, ugljično neutralnu ekonomiju, Hrvatska želi potaknuti razvoj digitalnog društva, povećati svoju konkurentnost, ali se i boriti protiv energetskog siromaštva.
Osnovni cilj projekta je poboljšati zakonodavni okvir (programe, zakone, uredbe) koji se odnosi na energetsku učinkovitost i performanse u zgradama te utjecati na strateški dokument „Dugoročna strategija obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine“.
Cilj se predviđa ostvariti putem tri koraka:
 • analiza potrošnje energije i uzoraka u ciljanim zgradama, s posebnim osvrtom na energiju iz fosilnih goriva;
 • simuliranje teoretske potražnje nakon implementacije energetskih poboljšanja, uspoređujući različite mjere kako bi se osigurala bolja energetska učinkovitost te
 • praćenje potrošnje energije i emisije stakleničkih plinova nakon ugradnje poboljšanja.
Zahvaljujući izradi Akcijskog plana, Vlada RH bi imala dublji uvid u sve procese obnove te bi bila spremnija za nastavak provedbe mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu.

Fond planira kao dionike u ovaj projekt uključiti: Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP), Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), Hrvatsku gospodarsku komoru (HGK), Hrvatsku energetsku regulatornu agenciju (HERA),  HEP ESCO d.o.o., Građevinski fakultet u Zagrebu te druge zainteresirane institucije, udruženja kao i privatni sektor.

Više informacija o projektu MonitorEE: https://www.interregeurope.eu/monitoree
 
Dosad su odrađene sljedeće aktivnosti na projektu:
 • online kick off sastanak
 • online radionica o provedbi Interreg Europe projekata
 • konzultacije sa zainteresiranim dionicima
 • prvi  međuregionalni sastanak projektnih partnera
 • sastanak s APN-om vezano za praćenje rezultata projekta putem Informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE), aplikacije za nadzor i analizu potrošnje energije i vode u zgradama javnog sektora
 • online follow-up sastanak o izradi polugodišnjeg izvješća i vidljivostiMonitorEE uključuje 6 zemalja partnera: Španjolsku, Rumunjsku, Francusku, Finsku, Poljsku i Hrvatsku.
  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je nositelj projekta u Hrvatskoj, dok je španjolski partner voditelj cijelog projektnog tima.