HR

Propisi

  • Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
  • Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)
  • Pravilnik o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda (NN 124/23)
  • Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06121/0831/09156/0991/1145/1286/13)
  • Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima (NN 95/1557/20)