HR

Propisi

  • Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
  • Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 112/15
  • Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)
  • Pravilnik o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda (NN 124/23)
  • Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 125/1590/1660/1872/1881/20)
  • Odluka o izmjenama naknada u gospodarenju otpadnim vozilima i otpadnim gumama (NN 40/1557/20)