HR

Propisi

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)
Pravilnik o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda (NN 124/23)
Pravilnik gospodarenju otpadnim gumama (NN 113/16)
Odluka o izmjenama naknada u gospodarenju otpadnim vozilima i otpadnim gumama (NN 40/15, 57/20)