HR

Propisi iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Zakoni

Zakon o energiji (NN 120/1214/14, 95/15, 102/15)
Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14)


Uredbe

Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru (NN 11/15)


Pravilnici

Pravilnik o metodologiji za praćenje, mjerenje i verifikaciju uštede energije u neposrednoj potrošnji (NN 77/12)
Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/1229/1378/13) - Pravilnik je prestao važiti, ali se primjenjuju odredbe u dijelu koji se odnosi na provođenje energetskih pregleda građevina i javne rasvjete  do donošenja posebnog propisa kojim će se urediti to područje.
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/1264/13)
Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina (NN 81/1279/13)
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - fotonaponskih sustava (NN 79/1385/13)
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - solarnih toplinskih sustava (NN 33/15)
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - manjih kotlova i peći na biomasu (NN 39/15)
Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde hrvatskim državljanima i pravnim osobama za ostvarivanje prava pružanja usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u državama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru (NN 47/14)
Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14150/14)
Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru (NN 18/15)
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/1441/15)


Tehnički propisi

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 97/14130/14)


Programi i planovi

Nacionalni program energetske učinkovitosti 2008. - 2016.

Prvi nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti 2008. - 2010.

Drugi nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti 2011. - 2013.

Treći nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti 2014. - 2016.

Program dodjela potpora male vrijednosti (de minimis) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije