Radnička cesta 80, 10000 Zagreb | OIB: 85828625994 | T: +385 (1) 539 1800 | F: +385 (1) 539 1810 | E: [email protected]

PRETRAŽIVANJE:

Publikacije

COVID-19 OBAVIJESTI

Interni protokol Fonda za sprječavanje širenja virusa COVID-19

INTERNI PROTOKOL ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA KORONA VIRUSA COVID-19

 1. Prilikom dolaska radnika Fonda na radno mjesto (javnim prijevozom ili vlastitim prijevoznim sredstvom), potrebno je obavezno oprati i dezinficirati ruke budući da je takvo postupanje ključno za sprječavanje infekcije. Ruke je potrebno dezinficirati u predvorju poslovne zgrade i/ili oprati/dezinficirati u sanitarnim čvorovima na katovima koje koristi Fond. Sukladno naprijed navedenom, ruke treba prati temeljito i često sapunom i toplom vodom najmanje 30 sekundi.
  Isto tako, ruke je obavezno prati prije i nakon pripreme hrane, prije jela, nakon korištenja toaleta, bankomata, lifta i sl.
  Upute za pravilno pranje ruku nalaze se u svim sanitarnim čvorovima te molimo da ih se pridržavate. Nakon pranja ruku sapunom i vodom, za sušenje ruku poželjno je koristiti jednokratne papirnate ručnike koji se potom obavezno bacaju u koš za smeće. Skrećemo pozornost kako je od iznimne važnosti da s rukama koje nisu čiste ne dirate lice i usta ili trljate oči i nos.
 2. Radne prostorije koje koristite potrebno je redovito provjetravati (najmanje dva puta dnevno). Potrebno je redovno čistiti sve dodirne površine koje koristite (radnu površinu, pametne i druge telefone, tipkovnice i sl). Iznimno je važno da dodirne površine koje koristi veći broj radnika, poput zajedničkih printera/fotokopirnih uređaja i sl., prekrijete jednokratnom maramicom ili papirnatim ručnikom te preko njih dodirujete uređaj. Fond će s obzirom na epidemiološku situaciju pojačano čistiti (dezinficirati) poslovne prostore.
 3. Preporuča se smanjiti broj radnih sastanaka koji nisu od iznimne važnosti kao i sastanke na kojim sudjeluje veći broj ljudi. Sastanke treba održati ako je moguće primarno video vezom te kroz pojačanu telefonsku i/ili e-mail komunikaciju. Ukoliko postoje neodgodivi razlozi za održavanjem sastanka, svakako je potrebno osigurati razmak 1,5 do 2 metra među sudionicima, te maksimalno smanjiti njihov broj. S obzirom na navedeno, takve sastanke trenutno je moguće održati isključivo u velikoj dvorani na 20. katu. Prije i poslije sastanka obavezno je provjetriti prostoriju, te obavijestiti spremačicu kako bi se dezinficirali radni stolovi. Vanjske sudionike sastanka potrebno je upozoriti kako su dužni prije ulaska u dvoranu za sastanke oprati ruke. Uz naprijed navedeno, preporuča se smanjiti broj izravnih kontakata među radnicima, posebno na udaljenosti manjoj od 1 metra.
 4. Preporuča se izbjegavanje kontakta s osobama koje imaju povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj i/ili kratak dah. Izbjegavajte rukovanje, grljenje i poljupce te održavajte razmak barem 1 metar kod razgovora. Isto tako, potrebno je ukloniti časopise i reklamne letke iz prostora kojeg koristimo (hodnici, predvorje i sl.).
  Posebno se nalaže radnicima Fonda koji imaju povišenu temperaturu te uz to imaju neke od simptoma koji se povezuju s korona virusom da ne dolaze na radno mjesto prije nego se konzultiraju s liječnikom opće prakse radi dobivanja uputa o daljnjem ponašanju.
 5. Mole se radnici da vode računa o osobama s kojima su bili u bliskom kontaktu dulje od cca. 15 minuta u zadnjih 48 sati, odnosno da zapamte o kojim je osobama bilo riječ bude li potrebno te podatke priopćiti epidemiolozima.
 6. Ukoliko dnevne obroke konzumirate u čajnim kuhinjama, obavezno je pridržavati se razmaka među kolegama. Prije obroka obavezno je oprati ruke na način kako je to navedeno u točki 1. ovog Protokola. Nikako nemojte dijeliti čaše, šalice, drugo posuđe i pribor za jelo s drugim osobama.
 7. Ukoliko kašljete ili kišete obavezno prekrijete usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju poslije bacite u koš i operite ruke. Pri kašljanju i kihanju okrenite lice od drugih osoba.
 8. Do daljnjega se zabranjuju konferencije/seminari/edukacije u inozemstvu. Isto tako preporuča se da se i na tuzemne konferencije/seminari/edukacije odlazi isključivo ako je to krajnje neophodno zbog prirode posla.
 9. U slučaju privatnih putovanja u zemlje s visokim rizikom kategorija 1. i kategorija 2. (podatke o kojim se zemljama radi moguće je naći na Internet stranici Hrvatsko zavoda za javno zdravstvo www.hzjz.hr), napominjemo da osobe koje dolaze iz područja kategorije 1. i 2. obvezne su se podvrgnuti 14-dnevnom zdravstvenom nadzoru u kućnoj samoizolaciji. Radi očuvanja zdravlja kolega i obitelji, preporuča se privremeno odgoditi putovanja u zemlje koje se trenutno ne nalaze u gore navedenim kategorijama s obzirom da se rizične zemlje učestalo dopunjuju.
 10. Ukazujemo na činjenicu da se kod asimptomatskih povratnika ne provodi testiranje jer osoba koja je prvih dana negativna u laboratorijskom testu može nakon par dana oboljeti, drugim riječima negativan rezultat testiranja ne bi imao nikakav utjecaj na 14-dnevnu karantenu. Isto tako, bliski kontakti osobe s potvrđenom COVID-19, a koji nemaju znakove bolest rutinski se ne testiraju na novi koronavirus. Razlog tome je što negativni nalaz testiranja u asimptomatskoj fazi ne isključuje infekciju. Stoga se testiranje provodi samo u slučaju postavljene sumnje na COVID-19, tj. kada se zadovolje klinički i epidemiološki kriteriji bolesti. Naprijed navedeno određeno je sukladno protokolu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
 11. Brojevi telefona Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na temu koronavirusa dostupni su za građane svaki radni dan od 8 do 22 sata, te subotom i nedjeljom od 8 do 14 sati. U slučaju bilo kakvih upita potrebno je kontaktirati telefonski broj 099 468 30 01.
 12. Ukoliko osoba ima sumnju da je bila u kontaktu s izvorom koronavirusa te počne pokazivati znakove bolesti dišnog sustava (kašalj, teškoće disanja ili visoku temperaturu), o tome mora obavijestiti bez odgađanja odgovornu osobu poslodavca (Danijel Orlić, 091 754 0022) radi poduzimanja pravovremenih mjera zaštite zdravlja ostalih zaposlenika kod poslodavca. Osoba mora potražiti liječničku pomoć na način da obavijesti svog liječnika obiteljske medicine, dežurnog epidemiologa u nadležnom zavodu za javno zdravstvo ili nadležnu bolnicu te otiđe na pregled isključivo prema dogovoru s liječnikom.
 13. U slučaju donošenja restriktivnijih mjera na području Grada Zagreba/Republike Hrvatske, u cilju upravljanja kriznim situacijama, sukladno Preporuci Ministarstva uprave, odrediti će se timovi A i B te lista nužnog osoblja. Zadužuju se načelnici sektora/voditelji samostalnih službi da izrade listu djelatnika prema kriterijima kako slijedi:
 • Kriterij rizičnosti:
  • djelatnici-kronični bolesnici i osobe starije od 60 godina,
  • djelatnici koji imaju djecu i /ili skrbe o stariji roditeljima odnoso starijim članovima obitelji.
 • Kriterij nužnosti
  • djelatnici čija je prisutnost na radu neophodna za obavljanje pojedine vrste posla,
  • djelatnici kojima se mogu osigurati preduvjeti za rad od kuće,
  • djelatnici koji stanuju u blizini radnog mjesta, a da ne moraju koristiti javni prijevoz za dolazak na posao,
  • djelatnici koji posjeduju privatni automobil kojim bi mogli dolaziti na posao uz osiguranje parkirnog mjesta.

Nakon što čelnici ustrojstvenih jedinca dostave liste, definirat će se lista nužnog osoblja i podijelit će se u dvije grupe/tima koji mogu neovisno jedan o drugom osigurati kontinuirano obavljanje poslova Fonda. Ukoliko se pokaže potreba za uvođenjem mjera rada sa smanjenim brojem djelatnika (nužnog osoblja), tim A i tim B radit će izmjenično dva tjedna, te se neće smjeti fizički susresti, a radni prostor dezinficirati će se između dvije smjene nužnog osoblja.
Fond će provesti analizu mogućnosti rada djelatnika od kuće, te će u okviru mogućnosti osigurati adekvatnu opremu.

14.  Fond će sve svoje daljnje aktivnosti provoditi sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kao i nadležnih tijela. Poslovni prostori Fonda dezinficirat će se na tjednoj bazi (vikendom).

       

Interni protokol Fonda za sprječavanje širenja virusa COVID-19
PDF 228.5 kB