HR

Računalna i mrežna oprema

Obavijest o nadmetanju za postupak nabave je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 9. ožujka 2020.

Datum slanja na objavu: 6. ožujka 2020.

Broj objave u EOJN RH:2020/S 0F2-0009842.

Evidencijski broj nabave: E-MV-16/2020

Procijenjena vrijednost nabave: 500.000,00 kn bez PDV-a

Rok za dostavu ponuda: 30.03.2020. do 13:00 sati

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje