HR

Računalna oprema i ispisni uređaji

„Računalna oprema i ispisni uređaji“
 
U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) objavljena je obavijest o nadmetanju za predmet nabave: „Računalna oprema i ispisni uređaji“
 
Datum slanja na objavu:                                                   14.05.2024.
 
 
Broj objave u EOJN RH:                                                   2024/S F02-0004727
Datum objave:                                                                     15.05.2024.
 
 
Evidencijski broj nabave:                                                  E-MV-16/2024
 
Procijenjena vrijednost nabave:                                       99.800,00 eura bez PDV-a
 
Rok za dostavu ponuda:                                                10.06.2024. do 13:00 sati.
 
 
 
Detalje o objavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) možete vidjeti  ovdje.