HR

Razminiranje, zaštita i obnova šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima

Ovaj specifični cilj (6iii3) koncentrirati će se na šume i šumska zemljišta unutar zaštićenih područja i područja mreže Natura 2000 u kojima su prisutne ili su donedavno bile prisutne mine ili se sumnja na prisutnost mina. Očekuje se razminiranje oko 700 ha šume i šumskih zemljišta unutar zaštićenih područja i područja mreže Natura 2000 te njihovo otvaranje za javno korištenje.

Aktivnosti koje se mogu financirati kroz specifični cilj (6iii3) su zaštita i obnova šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim područjima i područjima mreže Natura 2000 (uključujući razminiranje).