HR

Sakupljanje

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost temeljem izdanog Ovlaštenja od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja sklopio je Ugovor o obavljanju poslova obrade otpadne električne i elektroničke opreme na području Republike Hrvatske sa trgovačkim društvima CE-ZA-R d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Josipa Lončara 15, i SPECTRA - MEDIA d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Gradišćanska 20.

Sakupljanje otpadne električne i elektroničke opreme (u daljnjem tekstu: EE otpad) obavlja se putem sakupljačke mreže obrađivača EE otpada koji su  dužni na čitavom teritoriju Republike Hrvatske osigurati preuzimanje EE otpada od posjednika EE otpada u kućanstvu ili registriranoj osobi prema vrstama proizvoda od kojeg je EE otpad nastao, bez naknade, a u svrhu sakupljanja EE otpada (prikupljanje, razvrstavanje i privremeno skladištenje) te prijevoza istog na obradu.

Trgovačko društvo CE-ZA-R d.o.o. u svojstvu obrađivača EE otpada putem vlastite sakupljačke mreže sakuplja te obrađuje EE otpad nastao od hladnjaka, ledenica, klima uređaja i ostalih uređaja za ventilaciju, odzračivanje, kondicioniranje zraka, perilica, sušilica rublja, strojeva za pranje suđa, kuhinjskih peći, električnih štednjaka i dr.

Trgovačko društvo SPECTRA - MEDIA d.o.o. u svojstvu obrađivača EE otpada putem vlastite sakupljačke mreže sakuplja te obrađuje EE otpad nastao od televizora, monitora, računala, rasvjetnih tijela, opreme za reprodukciju zvuka, usisivača, uređaja za šivanje, glačala, tostera, glazbenih instrumenata, mobilnih uređaja, ostalu malu IT opremu i dr.

Detaljan popis EE otpada kojega sakuplja i obrađuje svaki pojedini obrađivač s kontaktima moguće je pronaći u tablicama Sakupljačka mreža obrađivača EE otpada.