HR

Sakupljanje

Usluga sakupljanja otpadnih guma obuhvaća prikupljanje (preuzimanje i prijevoz do skladišta sakupljača), razvrstavanje, skladištenje, pripremu i prijevoz otpadnih guma do obrađivača otpadnih guma.

Sakupljač je pravna ili fizička osoba - obrtnik koja je, sukladno Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21), upisana u Očevidnik sakupljača i oporabitelja, odnosno ima ishođenu dozvolu za gospodarenje otpadom za postupak sakupljanja otpadnih guma i ima sklopljen ugovor o obavljanju djelatnosti sakupljanja otpadnih guma s ugovornim obrađivačem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ili s Fondom.

Sakupljač otpadnih guma je obvezan od posjednika otpadnih guma preuzeti u cijelosti sve otpadne gume obuhvaćene Dodatkom 19. i 20. Pravilnika o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda („Narodne novine“ broj 124/23), te ih u potpunosti predati obrađivaču otpadnih guma uz prateći list sukladno propisu koji uređuje gospodarenje otpadom, odnosno uz odgovarajući dokument o prekograničnom prometu otpadom.


Popis sakupljača otpadnih guma 14.5.2024.

Obrazac ISOG (Izvješće sakupljača otpadnih guma) 2.11.2023.