HR

Sakupljanje

​Obrađivač otpadnih vozila koji je sklopio Ugovor o obavljanju poslova obrade otpadnih vozila s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost temeljem Ovlaštenja, te raspolaže sakupljačkom mrežom za sakupljanje otpadnih vozila na području Republike Hrvatske.

Sakupljačka mreža obrađivača otpadnih vozila CE-ZA-R d.o.o. na području Republike Hrvatske 18.05.2023.

Sakupljač je pravna ili fizička osoba-obrtnik koja sukladno Zakonu ima dozvolu za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpadnih vozila.

Sakupljač je obvezan od posjednika preuzeti otpadno vozilo te dijelove i materijale nastale održavanjem vozila. Sakupljač je obvezan sva sakupljena otpadna vozila te dijelove i materijale vozila, u stanju u kojem su preuzeta od posjednika, predati obrađivaču uz prateći list sukladno posebnom propisu.

Obrazac OV2 (Zapisnik komunalnog redara) 2.11.2023.

Obrazac OV3 (Izvješće sakupljača o sakupljenim otpadnim vozilima) 2.11.2023.

Obrazac OV4 (Izvješće sakupljača o sakupljenim otpadnim dijelovima i materijalima vozila) 2.11.2023.