HR

Sakupljanje

Sakupljač je pravna ili fizička osoba - obrtnik koja je, sukladno Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21), upisana u Očevidnik sakupljača i oporabitelja, odnosno ima ishođenu dozvolu za gospodarenje otpadom za postupak sakupljanja otpadnih baterija i akumulatora i ima sklopljen ugovor o obavljanju djelatnosti sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora s ugovornim obrađivačem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ili s Fondom.

Prijenosna baterija ili akumulator je svaka baterija, gumbasta baterija ili baterijski sklop ili akumulator koji je zapečaćen i može se prenositi u ruci, a nije ni industrijska baterija ili akumulator niti automobilska baterija ili akumulator i ima masu jednaku i manju od 5 kilograma i potpada pod necjeloviti popis proizvoda iz Dodatka 22. Pravilnika o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda („Narodne novine“ broj 124/23).

Sakupljač otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora je obvezan sve sakupljene otpadne prijenosne baterije i akumulatore predati obrađivaču otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora uz popunjeni prateći list, odnosno uz odgovarajući dokument o prekograničnom prometu otpadom.

 

Sakupljači otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora 14.5.2024.
 
Obrazac ISOBA (Izvješće sakupljača otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora) 2.11.2023.