HR

Sakupljanje

Sakupljanje otpada je djelatnost koja obuhvaća prikupljanje otpada uključujući prethodno razvrstavanje otpada i skladištenje otpada u svrhu prijevoza otpada na oporabu.

U Hrvatskoj djeluju 24 trgovačka društva i obrtnika koji imaju status ovlaštenih sakupljača otpadne ambalaže.


SAKUPLJAČI

Popis sakupljača otpadne ambalaže 14.05.2024.
 
Sakupljači koji imaju ugovor s Fondom za sakupljanje otpadne ambalaže od pića u sustavu povratne naknade dužni su dostavljati sljedeće obrasce:

OBRAZAC AO4 (Izvješće o sakupljenoj otpadnoj ambalaži)
OBRAZAC AO6A (Izvješće o preuzetoj OA od pića od prodavatelja i RD)
OBRAZAC AO8 (Potvrda sakupljača o preuzetim količinama OA od pića u SPN)
OBRAZAC SS
 
CENTRI (Sakupljači koji imaju ugovor s Fondom za obavljanje poslova Centra za gospodarenje ambalažnim otpadom)

Popis CGAO 15.05.2023.  
Zapisnik Centra za gospodarenje ambalažnim otpadom
Sakupljači koji imaju ugovor s Fondom za obavljanje poslova Centra za gospodarenje ambalažnim otpadom dužni su dostavljati sljedeće obrasce:

OBRAZAC AO4A (Potvrda CGAO o preuzetim količinama OA od sakupljača)
OBRAZAC AO5A (Izvješće CGAO o preuzetoj i predanoj na obradu OA)