HR

Sanitarna oprema - 2021

Sanitarna oprema i sredstva za čišćenje

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje postupak nabave „Sanitarna oprema i sredstava za čišćenje“ na svojim internetskim stranicama.

Datum objave: 3. veljače 2021.

Evidencijski broj nabave: E-JN-7/2021

Procijenjena vrijednost nabave: 100.000,00 kn bez PDV-a

Rok za dostavu ponuda: 9. veljače 2021. do 13:00 sati

Dokumentacija koja se objavljuje:

  • 1. Objašnjenje Poziva
  • Poziv za dostavu ponuda
  • Prilog 1 - Specifikacija
  • Obrazac 1 – Ponudbeni list
  • Obrazac 2 – Troškovnik
 
2. Objašnjenje Poziva
 
1. Objašnjenje Poziva
 
Poziv za dostavu ponuda
 
Prilog 1 - Specifikacija
 
Obrazac 1 – Ponudbeni list
 
Obrazac 2 – Troškovnik