HR

Sanitarna oprema i sredstva za čišćenje

Sanitarna oprema i sredstva za čišćenje
 
 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje dana 16.2.2023. postupak jednostavne nabave „Sanitarna oprema i sredstava za čišćenje u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN RH) i na svojim internetskim stranicama.
 
Datum slanja na objavu:                           15.2.2023.
Datum objave:                                             16.2.2023.
 
Evidencijski broj nabave:                           E-JN-5/2023
 
Procijenjena vrijednost nabave:               15.900,00 eura bez PDV-a
 
Novi rok za dostavu ponuda:                            01.3.2023. do 13:00 sati
 
Detalje o objavi u EOJN RH možete vidjeti:  ovdje
 
 
Dokumentacija koja se objavljuje: