HR

Sigurnosne naljepnice s 2D DataMatrix kodom

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 20. srpnja 2018. godine objavljena je obavijest o nadmetanju za nabavu sigurnosnih naljepnica s 2D DataMatrix kodom.

Postupak je poslan na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske  dana 19. srpnja 2018.

Broj objave: 2018/S 0F2-0019460.

CPV oznaka predmeta nabave i naziv: 30194200-7 - Naljepnice, vrpce i folije za crtanje

Evidencijski broj nabave: E-MV-13/2018

Sveukupna procijenjena vrijednost nabave: 500.000,00 kn bez PDV-a
Procijenjena vrijednost nabave u konkretnom postupku: 406.400,00 kn bez PDV-a

Prilozi:
•    Dokumentacija o nabavi
•    ESPD obrazac
•    Prilog 1 – Popis ekonomata
•    Troškovnik

 
DoN - Sigurnosne naljepnice s 2D DataMatrix kodom 2018.
 
ESPD - Sigurnosne naljepnice s 2D DataMatrix kodom 2018.
 
Prilog 1 - Popis ekonomata
 
Troškovnik - Sigurnosne naljepnice s 2D DataMatrix kodom 2018.