HR

Sigurnosne vezice za zatvaranje LDPE vreća za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 30. travnja 2018. godine objavljena je obavijest o nadmetanju za nabavu Sigurnosnih vezica za zatvaranje LDPE vreća za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad

Postupak je poslan na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske  dana 27. travnja 2018.

Broj objave: 2018/S 0F2-0011196

CPV oznaka predmeta nabave: 19520000-7
CPV opis predmeta nabave: Proizvodi od plastičnih masa

Evidencijski broj nabave: E-VV-9/2018/R1

Sveukupna procijenjena vrijednost nabave: 2.000.000,00 kn bez PDV-a
Procijenjena vrijednost nabave u konkretnom postupku: 1.500.000,00 kn bez PDV-a

Prilozi:
•    Dokumentacija o nabavi
•    ESPD obrazac
•    Troškovnik

 
Dokumentacija o nabavi - Sigurnosne vezice 2018
 
ESPD obrazac - Sigurnosne vezice 2018
 
Troškovnik - Sigurnosne vezice 2018