HR

Smješaj web sustava – ponovljeni postupak

Smješaj web sustava - ponovljeni postupak
 
 
U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 17. svibnja 2024. godine objavljena je obavijest o nadmetanju za predmet nabave: „Smještaj web sustava Fonda - ponovljeni postupak“.
 
 
Evidencijski broj nabave:                                                  E-MV-3/2024
 
Procijenjena vrijednost nabave:                                       28.000,00 eura bez PDV-a
 
Rok za dostavu ponuda:                                                06.06.2024. do 13:00 sati
 
Datum slanja postupka na objavu:                                  16.05.2024.
 
Broj objave u EOJN RH:                                                 2024/S F02-0004864
Datum objave:                                                                   17.05.2024.
 
 
Detalje o objavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) možete vidjeti ovdje: EOJN RH