HR

Spremnici za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

Predmet nabave: Spremnici za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

Evidencijski broj: E-VV-11/2019/R4 

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj obvezan je prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana. 

Sukladno navedenom, dana 28. listopada 2019. godine naručitelj, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost šalje na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave RH (EOJN RH) podatke o postupku nabave:

  • Nacrt Dokumentacije o nabavi (koji uključuje opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora) sa  obrascima i prilozima 

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu elektroničkim sredstvom komunikacije isključivo putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni zaključno sa 7. studenim 2019. godine. Protekom tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u savjetovanju. 

Nakon provedenog savjetovanja naručitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će izraditi i objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u EOJN RH.

Prilozi:

  • Dokumentacija o nabavi – nacrt
  • Obrazac 2.1.A Troškovnik za Grupu 1-A
  • Obrazac 2.1.B Troškovnik za Grupu 1-B
  • Obrazac 2.1.C Troškovnik za Grupu 1-C
  • Obrazac 2.1.D Troškovnik za Grupu 1-D
  • Obrazac 3. Tehničke karakteristike po grupama
  • Obrazac 4. Izjava o ponuđenom jamstvenom roku
  • Prilog 1. Lokacije privremenih skladišta
  • Prilog 2. Vizualizacija EU oznaka vidljivosti

 

 
DON (objava) - spremnici 2019
 
Obrazac 2.1.A Troškovnik Grupa1-A.xlsx
 
Obrazac 2.1.B Troškovnik Grupa1-B.xlsx
 
Obrazac 2.1.C Troškovnik Grupa 1-C
 
Obrazac 2.1.D Troškovnik Grupa 1-D
 
Obrazac 3. Tehničke karakteristike_Grupa 1 abcd(002)
 
Obrazac 4. Izjava o ponuđenom jamstvenom roku
 
Prilog 1. Lokacije privremenih skladišta
 
Prilog 2. Vizualizacija EU oznaka vidljivosti
 
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju - Spremnici 2019