HR

Sufinanciranje nabave energetski učinkovitijih vozila


Program sufinanciranja električnih vozila 2024. godine


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 2024. godini nastavlja sa sufinanciranjem kupnje energetski učinkovitih vozila. 
 
Prvi korak u provedbi sufinanciranja nabave energetski učinkovitijih vozila za građane je bila objava Javnog poziva za proizvođače, generalne zastupnike ili uvoznike motornih vozila, koji su Fondu prijavili svoja prodajna mjesta i dostupne modele vozila koji udovoljavaju uvjetima Javnog poziva. 

Na poziv Fonda, za program sufinanciranja, se prijavilo 45 zastupnika vozila s 80 marki i 291 modelom vozila.

Svako prodajno mjesto će dobiti korisnički račun za prijavnu aplikaciju Fonda, a lista vozila, koja uključuje modele svih dostupnih energetski učinkovitih vozila, može se pronaći na stranici vozimoeko.fzoeu.hr .

5. travnja 2024. godine Fond je objavio Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila namijenjen građanima. Poziv je vrijedan 15 milijuna eura, a prijave se podnose od 22. travnja od 9:00 sati isključivo preko ovlaštenog prodajnog mjesta koje je naznačeno na Fondovoj listi prodajnih mjesta na mrežnoj stranici vozimoeko.fzoeu.hr.
 
Prijava mora sadržavati:
  • uvjerenje o prebivalištu prijavitelja
  • ponudu o kupnji vozila izdanu od strane prodajnog mjesta
  • račun za predujam
  • dokaz o primitku uplate obveznog minimalnog predujma na račun prodajnog mjesta (minimalno 7% od tražene visine poticaja)
Po pojedinom vozilu moguće je dobiti do 40% sredstava, a za sufinanciranje su prihvatljiva ona energetski učinkovita vozila čija ukupna cijena, uključujući eventualni popust i PDV, ne prelazi 50.000 eura.
Maksimalni iznos poticaja ovisit će o kategoriji vozila - za električne automobile moći će se dobiti do 9.000 eura, za plug in vozila do 5.000 eura, a do 2.500 eura za motocikle i skutere.
 
Dodatne informacije o javnom pozivu mogu se dobiti telefonskim pozivom na 01/6448-444 ili dostavljanjem upita elektroničkom poštom na adresu [email protected]  .

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zašto električna vozila?
  • nemaju emisije štetnih plinova u atmosferu, odnosno njihovim korištenjem smanjuje se štetan utjecaj na okoliš,
  • njihovim korištenjem se smanjuje potrošnja fosilnih goriva (neobnovljivih izvora energije),
  • podrazumijevaju smanjenje troškova održavanja te veću sigurnost u prometu,
  • manje je porezno opterećenje,
  • smanjuje se zagađenost okoliša bukom (procjenjuje se da gotovo 20 % stanovnika EU pati od buke čije se razine smatraju neprihvatljivima,)
  • doprinose društveno odgovornom poslovanju odnosno održivom razvoju. 


Jedna od ključnih mjera poticanja energetske učinkovitosti u prometu je poticanje korištenja energetski učinkovitih vozila. Prema podacima Energetskog instituta Hrvoje Požar, emisije CO2 u ukupnom domaćem prometu iznose oko 5,6 milijuna tona, od čega na cestovni promet otpada gotovo 3 milijuna tona. U Hrvatskoj  je danas registrirano više od 2 milijuna cestovnih vozila, od čega je gotovo 1,5 milijuna osobnih automobila. Prosječna starost osobnih vozila je više od 12 godina te prosječno osobno vozilo u RH godišnje emitira oko 3 tone CO2.  Za ilustraciju, hibridno vozilo godišnje emitira 1 tonu CO2, dok električna vozila uopće nemaju emisija niti zagađuju okoliš bukom.

S ciljem poticanja čistijeg transporta u Hrvatskoj i smanjenja onečišćenja zraka, 2014. godine je pokrenut projekt Vozimo ekonomično, kroz koji se građanima i tvrkama dodjeljuju bespovratna sredstva za kupnju energetski učinkovitijih vozila. Od 2014. do 2020. godine je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 153 milijuna kuna sufinancirao nabavu više od 4.500 energetski učinkovitijih vozila (električnih, hibridnih te „plug in“ hibridnih vozila). Prema podacima Centra za vozila Hrvatske, evidentan je porast električnih i hibridnih vozila u posljednjih nekoliko godina. U 2020. godini bilo je registrirano preko 1.300, dok je u 2021. godini broj električnih i „plug-in“ hibridnih vozila prešao brojku od 4200.