HR

Sustavno gospodarenje energijom

Zakon o energetskoj učinkovitosti u skladu s  direktivom 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti određuje sustav obveza i metoda računanja ušteda energije u svim sektorima potrošnje energije. Poseban je naglasak stavljen upravo na planiranje i praćenje potrošnje odnosno sustavno gospodarenje energijom te se postavlja obveza javnom sektoru da upravlja potrošnjom energije i vode na energetski učinkovit način. Dodatno, županije i veliki gradovi imaju obvezu donošenja Akcijskog plana energetske učinkovitosti za trogodišnje razdoblje te Godišnjeg plana energetske učinkovitosti, kojima se utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na području nadležnosti županije, odnosno velikog grada. 

Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija imenovan je Nacionalnim koordinacijskim tijelom za energetsku učinkovitost te su pojašnjenje njegove ovlasti u provođenju politike energetske učinkovitosti.

Što je zapravo sustavno gospodarenje energijom?

Želimo li potrošnju energije svesti na najmanju moguću mjeru, gospodarenje energijom treba biti kontinuirani, sustavan proces. Sustavno gospodariti energijom znači pratiti potrošnju energije na unaprijed definiran način tako da u svakom trenutku znamo odgovore na sljedeća pitanja: 

  • GDJE trošimo energiju? – Objekti poput uredskih zgrada, vrtića, škola, muzeja, javnih zgrada, bolnica, i sl. 
  • KAKO trošimo energiju? – Sustavi: grijanja, hlađenja, ventilacije, rasvjete, pripreme hrane i sl.
  • KOJE energente trošimo? – Električna energija, plin, loživo ulje, drvo, toplinska energija, a u energente ubrajamo i vodu.
  • KOLIKO energije trošimo? – Koliko kWh električne i toplinske energije, litara lož ulja, m3 plina i drugih energenata te koliki su troškovi za te energente.
  • TKO je zadužen za gospodarenje energijom? – EE tim (tim za energetsku efikasnost) na razini gradova i županija odnosno ministarstava, a tehničko osoblje i domari na razini objekata.
  • KAKO gospodariti energijom? – Tjednim i mjesečnim praćenjem i analizom potrošnje energije kroz Informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE), planiranjem i realizacijom mjera energetske efikasnosti te stalnim educiranjem i motiviranjem EE tima i svih djelatnika.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u svom programu financiranja je do sad sufinancirao izradu programa i planova energetske učinkovitosti lokalnih i regionalnih jedinica.