HR

U Viškovu predstavljen status projekta sanacije jame Sovjak

12.05.2023.

Na poziv načelnice Općine Viškovo dana 11. svibnja 2023. godine u sklopu 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Viškovo u vijećnici Općine Viškovo, održana je prezentacija na temu aktualnog stanja i aktivnosti na projektu sanacije jame Sovjak.

U ime projektnog tima gospodin Vladimir Kanić, stručnjak za odnose s javnošću iz tvrtke Prospekt d.o.o., (zadužene za uslugu odnosa s javnošću, promidžbe projekta i vidljivosti za projekt sanacije jame „Sovjak“) pozdravio je prisutne naglašavajući da će sudionike sjednice projektni tim upoznati s aktualnim podacima i realiziranim aktivnostima, prikupljenim dozvolama i rješenjima, kao i upoznavanje s Planom i programom obavještavanja i potencijalnog privremenog iseljavanja stanovništva, tehničko-tehnološkim rješenjem, ulogu i informacije o mjernim postajama te upoznavanje s aktivnostima promidžbe i informiranja javnosti.

Načelnica Sektora za fondove EU iz Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost gđa. Maja Feketić, informirala o aktualnom stanju na projektu. Istaknula je da su dosada izvršeni svi potrebni istražni radovi i ostale aktivnosti na temelju kojih je uspješno završeno projektiranje Etape I koja obuhvaća izgradnju prometno-manipulativne površine za smještaj opreme i privremenih građevina koje će se koristiti u postupku sanacije, te je ishođena građevinska dozvola za tu etapu 19.4. 2023.
Navedi proces detaljnije je predstavila gđa. Ana Šćulac, predstavnica tvrtke Ivicom Consulting (iz zajednica ponuditelja Izvođača radova), koja je prisutne upoznala s izrađenom projektnom dokumentacijom, ishođenim rješenjima, potvrdama i dozvolama s naglaskom na hidrogeološke radove i rezultate trasiranja.

Gospodin Igor Meixner, iz tvrtke DLS (također predstavnik tima Izvođača radova), upoznao je okupljene s Planom i programom obavještavanja i potencijalnog privremenog iseljavanja stanovništva, kao i s tehničko-tehnološkim rješenjem sanacije.
Iz Nastavnog zavoda za Javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, gospodin Goran Crvelin, objasnio je ulogu  i informacije o mjernim postajama te samo prikupljanje podataka sa mjernih postaja i obradu istih. Pojasnio je da su na lokaciji postavljene dvije mjerne postaje (Viševac Sovjak i Sovjak) koje su započele s radom, a čije će podatke uskoro moći pratiti i svi zainteresirani putem internetskih stranica i mobilne aplikacije.
Na to se nadovezao gospodin Vladimir Kanić, stručnjak za odnose s javnošću, informirao je o odrađenim aktivnostima vezano za informiranje javnosti o trenutačnom stanju na projektu, u vidu izrađene WEB stranice projekta te izrade mobilne aplikacije sa prikazom mjerenih podataka. Istaknuo je da na internetskoj stranici projekta http://jama-sovjak.eu/ već sada postoje sve najvažnije informacije o projektu koje će redovito biti ažurirane i nadopunjavanje s ciljem informiranja mještana i ostalih zainteresiranih subjekata o svim relevantnim aktivnostima u provedbi ovako složenog ekološkog projekta.
Nakon prezentacije članovi projektnog tima za projekt sanacija jame Sovjak odgovarali su na pitanja Članova predstavničkog tijela (vijećnika), te dodatno pojasnili sve u vezi podataka koji su se prezentirali u sklopu pregleda dosadašnjih aktivnosti na navedenom projektu.